De sessies van de ECP-therapeuten worden door veel zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket.

Indien u niet zeker weet of uw zorgverzekeraar de ECP-therapeut vergoedt, vraag uw zorgverzekeraar of therapeut hiernaar. Geef hierbij duidelijk aan dat het gaat om een vergoeding uit de aanvullende verzekering en bij welke beroepsvereniging de ECP-therapeut is aangesloten.