Alle bij het NVECP geregistreerde ECP-therapeuten vallen onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit is geregeld via de beroepsvereniging bij wie zij voor hun vakgebied zijn aangesloten.

Heeft u een klacht over uw therapeut?
Dan is het fijn als u hierover eerst met uw therapeut om de tafel gaat. Mogelijk weet hij/zij niet dat u ontevreden bent. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende om de lucht te klaren en komt u er samen uit.

Komt u er niet uit met uw therapeut of wilt/kunt u het gesprek niet aangaan en blijft de onvrede bestaan? Op de behandelovereenkomst en op de site van de therapeut staat de beroepsvereniging vermeld bij wie u uw klacht kunt indienen. U krijgt dan een klachtenfunctionaris die u ondersteunt bij het formuleren van uw klacht en nagaat wat u er precies mee wil. Ook krijgt u ondersteuning in het gesprek met de therapeut. Komt u er toch niet uit met uw therapeut en blijft de onvrede bestaan? Dan kunt u zich op grond van de Wkkgz wenden tot de geschillencommissie waar uw therapeut bij aangesloten is. Of als dit beter past, bij het tuchtcollege. De klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging adviseert u hierin.

Ook zijn alle geregistreerde ECP-therapeuten aangesloten bij een tuchtcollege. Hetzij via de de Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP, hetzij bij het tuchtcollege TCZ (via RBCZ). Doel van het tuchtrecht is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de therapeuten. Het Tuchtrechtcollege gaat na of de therapeut in overeenstemming met de voor zijn beroepsgroep geldende normen heeft gehandeld. Deze normen liggen vast in de wet, in de beroepscode en de regels van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.