Alle geregistreerde ECP-therapeuten vallen onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Heeft u een klacht over uw therapeut?
Bespreek deze eerst met uw therapeut. Mogelijk weet hij/zij niet dat u ontevreden bent. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende en komt u er samen uit.

Komt u er niet uit met uw therapeut en blijft de onvrede bestaan? Dan kunt u via de geschillencommissie waar de therapeut bij aangesloten is gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van de klacht. Vervolgens onderzoekt de klachtenfunctionaris met u en uw therapeut mogelijke oplossingen. De klacht wordt in principe binnen zes weken afgehandeld.
Als het niet lukt om tot een oplossing te komen die voor u bevredigend is, kunt u zich op grond van de Wkkgz wenden tot de geschillencommissie waar uw therapeut bij aangesloten is. Het NVECP zorgt ervoor dat de klachtenfunctionaris wordt ingezet, dus neem eerst contact met ons op.

Tuchtrecht NAP
U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP. Dit is een onafhankelijke stichting die het tuchtrecht van de NAP uitvoert. Alle therapeuten zijn aangesloten bij deze stichting. Doel van het Tuchtrecht is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de therapeuten. Het Tuchtrechtcollege gaat na of de therapeut in overeenstemming met de voor zijn beroepsgroep geldende normen heeft gehandeld. Deze normen liggen vast in de wet, in de beroepscode en de regels van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.
Aan de behandeling van de klacht bij het Tuchtcollege zijn kosten verbonden. U kunt daarbij onder andere denken aan getuigen en deskundigen die worden opgeroepen. Deze krijgen hiervoor een vergoeding. Meer informatie vindt u op http://www.tuchtrechtspraak-nap.nl

 

Sluit Menu