De NVECP beroepscode omvat de ethische regels die het beroepshandelen betreffen van alle bij het NVECP aangesloten therapeuten. Bij het samenstellen van deze beroepscode zijn we uitgegaan van inhoudelijke criteria zoals vertrouwen, veiligheid, continuïteit etc.

Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert.

Download hier een PDF van de Beroepscode van de NVECP (vastgesteld op 28 april 2021)