Het NVECP is, vanuit de beroepsvereniging het NVPA, op 29 december 2010 opgericht als beroepsvereniging voor ECP-therapeuten en voor hen die het ECP-certificaat hebben aangevraagd. Het is een zelfstandige organisatie die zich inzet voor samenwerking en bundeling van krachten voor de Nederlandse ECP-houders. Dit om uitvoering te geven aan de wens om samen met de aangesloten therapeuten te werken aan de kwaliteit en erkenning van de psychische zorg die door de ECP-therapeuten wordt gegeven. Het is echter nodig om daartoe een nieuwe koers te gaan varen.

Waarom een nieuwe koers?

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland verandert in snel tempo. Tien jaar geleden leek het ECP een plaats te veroveren in de reguliere GGZ, maar een aantal jaar later werd dat weer teruggedraaid. Eisen aan zorgverleners in het complementaire veld worden steeds hoger (Wkkgz, PSBK, …) en het onderscheid tussen ECP-therapeuten en HBO opgeleide psycho-sociaal therapeuten neemt hierdoor af.

In het belang van het ECP vinden we het tijd voor een volgende stap, nl. samen te gaan met RBCZ, met 4000 aangesloten psychosociaal therapeuten een krachtige koepel binnen de complementaire zorg.

Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om ons binnen de geestelijke gezondheidszorg te profileren als kwaliteitsregister voor psychotherapie,
zoals dat door de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) wordt uitgedragen. Het NVECP voldoet aan de basisvoorwaarden van de EAP ( voldoende financiële en besluitvormende autonomie van de EAP) en is bovendien al Ordinary Organisational Member van de EAP. Dat maakt ons uitermate geschikt om de rol van ECP-kamer op ons te gaan nemen en samenwerking met RBCZ aan te gaan. Een nieuwe koers voor het NVECP!

Een nieuwe visie en koers voor het NVECP

We denken dat de belangen van ECP-therapeuten het beste worden gediend wanneer het NVECP:

  1. formele samenwerking zoekt met RBCZ en
  2. zich doorontwikkelt tot koepel (NUO) en accreditatieorganisatie (NAO) bij de EAP.

Zo zorgt het NVECP voor de bij haar aangesloten leden voor een stevige stem in de complementaire gezondheidszorg in Nederland (via RBCZ) en voor borging van de kwaliteit van het ECP-label (via EAP).

Het NVECP zal dus in de toekomst een andere rol krijgen. Straks vertegenwoordigen we onze leden richting RBCZ en EAP en zijn onze leden lid van uiteenlopende beroepsverenigingen (naast NVPA, VIT, etc). Het NVECP nieuwe stijl is een vereniging:

Voor en door leden

ECP-therapeuten zijn lid van het NVECP en hebben daarin direct zitting en zeggenschap. Dat betekent ook dat inzet wordt verwacht in het reilen en zeilen van de organisatie.

Met een goede kosten-batenverhouding

De kosten voor het lidmaatschap moeten in verhouding staan tot de baten. Door samen te gaan met RBCZ kunnen we de krachten bundelen en kosten besparen. Voorwaarde daarbij is dat leden zich inzetten (bestuursfuncties vervullen tegen een vrijwilligersvergoeding).

Met het NVECP nieuwe stijl willen we zo veel mogelijk ECP-therapeuten verenigen: therapeuten die staan voor hun vak en gemotiveerd zijn om het ECP als keurmerk voor psychotherapie in Nederland uit te dragen.