Welkom op de site van het NVECP!

Het NVECP is de beroepsvereniging voor ECP-houders, therapeuten die beschikken over het Eurocertificaat voor Psychotherapie (ECP). Zij zijn werkzaam in de reguliere en vooral de complementaire geestelijke, gezondheidszorg (GGZ).

De werkwijze van een ECP’er kenmerkt zich, naast gedegen en up-to-date kennis van zaken, door een mensgerichte benadering. De cliënt is niet een klacht, maar heeft een klacht. Daarbij wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt. Professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid zijn belangrijke uitgangspunten voor onze breed opgeleide ECP-therapeuten. Zij hebben een opleiding gevolgd die geaccrediteerd is en voldoet aan de eisen die op Europees niveau door de Europese Associatie Psychotherapy, EAP, zijn vastgesteld.

Binnen het NVECP werken de ECP-therapeuten vanuit verschillende richtingen van psychotherapie, allen erkend door de Europese Associatie voor Psychotherapie.

Deze richtingen zijn:

Het NVECP wil de spreekbuis zijn van ECP-houders in Nederland en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de geboden psychische zorg in de complementaire geestelijke gezondheidszorg. Het NVECP is aangesloten bij de Europese Associatie Psychotherapie, gevestigd in Wenen.

Ook is zij voornemens zich aan te sluiten bij de RBCZ, de Nederlandse koepelorganisatie voor zorgprofessionals in de complementaire geestelijke gezondheidszorg. Haar leden zullen dan ook bij beide organisaties geregistreerd zijn.

Het doel van het NVECP is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de geboden psychische zorg.

Op deze site vind je ons register van ECP-therapeuten. Je kunt je hier ook aanmelden als lid van het NVECP.  

Sluit Menu