Welkom op de site van de beroepsvereniging het NVECP, het Nederlands Verbond voor ECP-houders.

ECP-houders zijn therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en die beschikken over het ” Eurocertificaat voor Psychotherapie” (ECP).

De bij het NVECP aangesloten therapeuten zijn breed opgeleide professionals, deels werkzaam in de reguliere en deels in de complementaire geestelijke gezondheidszorg.
Hun werkwijze kenmerkt zich, naast kennis van zaken, door een mensgerichte benadering. Professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid zijn belangrijke uitgangspunten voor de ECP-therapeut.

Binnen het NVECP werken de ECP-therapeuten vanuit verschillende richtingen van psychotherapie, erkend door de Europese Associatie voor Psychotherapie.

Deze richtingen zijn:

Sluit Menu